Maui Community Home School


Makahiki Songs & Hula


Makahiki 2016 Photos

 1. Making Ti Leaf Leis
  Making Ti Leaf Leis
 2. Makahiki Feast
  Makahiki Feast
 3. Poi Pounding
  Poi Pounding
 4. Banana Leaf Plate Making
  Banana Leaf Plate Making
E Ala E
Awake, arise, Makali'i
In the east, awake, arise
From the ocean, the deep ocean
Climbing to the heavens, the highest heavens
In the east, there is Makali'i
Awake, arise, awake ,arise
E ala e, na Makali'i
I ka hina, e ala e
I ka moana, ka moana hohonu
Pi'i ka lewa, ka lewa nu'u
I ka hina, aia na Makali'i
E ala e!  e ala e!
Click links to hear the song!

Hoe a ku i ko wa'a
Hoe a ku i ko wa'a
Hoe, hoe
Hoe, hoe
Hoe a ku i ko wa'a
Hoe a ku i ko wa'a
Hoe, hoe
Hoe, hoe

Uhola 'ia ka maka loa la
Pu ai i ke aloha la
Ku ka'i ia kaha loa la
Pawehi mai na lehua
Mai ka ho'o kui i ka halawai la
Mahalo e na akua
Mahalo e na kupuna la 'ea
Mahalo me ke aloha la
Mahalo me ke aloha la


Huki i ke kalo, huki, huki, mai x2
oki i ke kalo, hoki, oki, mai x2
ho'omo'a i ke kalo, ho'omo'a mai x2
ku'i i ke kao, ku'i k ke mai x2
Ai i ke poi, ma ona mai x2

 1. Makahiki Feast
  Makahiki Feast
 2. Makahiki Preparations
  Makahiki Preparations
 3. Makahiki Feast
  Makahiki Feast
 4. Poi Pounding
  Poi Pounding
Lei Making Kanoe
Macnut Cracking
Ti Leaf Ironing
Ti Leaf Prep
Lei Making Alison
Harvesting Uala Greens
Food Prepping in the Kitchen
Lei Making Kaia
Lei Making Anna
Kalo Harvesting Talya
Lei Making Josia
Kumu MakaMae
Harvesting Kalo - Koa, Kanoe and Ali
Ti Leaf Lei Making - Ja'el
Harvesting Kalo - Aurelia
Harvesting Kalo - Koa and Anna
Ti Leaf Lei Making - Ava
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
Hula for Makahiki
Kalo Harvesting - Ali and Jade
Kalo Harvesting - Alison, Koa and Kanoe
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
E Ala E Hula for Makahiki
Sitting Hula for Makahiki
About to Pule our Oli Mahalo